Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs fotograficzny Okiem miłośnika Ogrodu Botanicznego

Konkurs fotograficzny Okiem miłośnika Ogrodu Botanicznego

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Weź udział w konkursie fotograficznym "Okiem miłośnika Ogrodu Botanicznego" organizowanym przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego! Celem konkursu jest wskazanie niedostrzegalnego piękna, cudów przyrody i odkrycie historii Ogrodu Botanicznego. Czekają atrakcyjne nagrody!

Zasady uczestnictwa

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęcia wykonanego w Ogrodzie Botanicznym w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: hortus@uj.edu.pl
Każdy z uczestników może wysłać maksymalnie jedno zdjęcie do jednej kategorii. 
Kategorie:
 • Przestrzeń Ogrodu” – zdjęcia przedstawiające przestrzeń i krajobraz naszego Ogrodu.
 • Ogród sprzed lat” – archiwalne zdjęcia naszego Ogrodu Botanicznego, im zdjęcia są starsze tym wyżej punktowane. 
 • Kategoria otwarta” – zdjęcia nie wpisujące się w powyższe kategorie, oczekujemy ciekawych różnorodnych fotografii, makro i mikroelementów lub niecodziennych detali.
3. Konkurs jest dwuetapowy: 
 • I etap: prace zostaną ocenione przez Jury, powołane przez organizatorów konkursu – co najmniej trzyosobowe. 
 • II etap: wyróżnione prace będą udostępnione na Fanpagu Ogrodu Botanicznego oraz poddane głosowaniu publiczności Facebooka. Pracom w każdej kategorii z największą liczbą polubień zostaną przyznane odpowiednie miejsca od I do III oraz rozdysponowane nagrody.
4. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: hortus@uj.edu.pl 
5. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Kategoria _Tytuł-zdjęcia.
Uwaga! Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
6. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG.
7. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie, lecz zobowiązane są do przesłania, wraz ze zgłoszeniem, zgody opiekuna prawnego na udział w konkursie  - wzór zgody został zamieszczony w Regulaminie jako Załącznik nr 1.
8. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, terytorialnie, ilościowo i jakościowo licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji o analogicznym jak licencja zakresie, na korzystanie z zadania konkursowego i jego poszczególnych elementów.
9. Udział w konkursie jest równoważny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich.

Terminarz

Konkurs trwa od 03.06.2022 r. do 22.06.2022 r. i podzielony jest na następujące etapy: 
 • 03.06-15.06.2022 r. - I etap Konkursu: przyjmowanie Zadań konkursowych do dnia 15.06.2022 r., do godziny 23:59,
 • 17.06.2022 r. – ogłoszenie wyników I etapu Konkursu;
 • 17-21.06.2022 r. do godziny 23:59 – II etap Konkursu – głosowanie na najlepsze Zadania konkursowe wyłonione w I etapie Konkursu na profilu Ogrodu Botanicznego na portalu Facebook,
 • 23.06.2022 r. – ogłoszenie wyników Konkursu. 

Nagrody

 • Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii Uczestnik zostanie nagrodzony podwójnym zaproszeniem na koncert organizowany w dniu 26.06.2022r. w Ogrodzie Botanicznym oraz gadżetami promocyjnymi Organizatora;
 • Za zajęcie II miejsca w każdej kategorii uczestnik zostanie nagrodzony rocznym biletem wstępu do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gadżetami promocyjnymi Organizatora; 
 • Za zajęcie III miejsca w każdej kategorii uczestnik zostanie nagrodzony upominkiem z Ogrodu Botanicznego oraz gadżetami promocyjnymi Organizatora.
 

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail. Wyniki konkursu wraz z nagrodzonymi pracami zostaną opublikowane na stronie internetowej Ogrodu i na profilu Ogrodu w serwisie społecznościowym Facebook.

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin konkursu