Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biologiczna ochrona roślin

Biologiczna ochrona roślin

Stosowanie organizmów pożytecznych, będących naturalnymi wrogami szkodników to nowoczesny, bezpieczny dla upraw i środowiska sposób ochrony roślin.

Zwalczają one szkodniki w różnych stadiach rozwojowych, żywiąc się nimi lub pasożytując je. Wśród organizmów pożytecznych, stosowanych w uprawach wyróżnić można drapieżne błonkówki, roztocze, pluskwiaki, muchówki, chrząszcze, a także pożyteczne bakterie i grzyby. 

Organizmy pożyteczne w walce ze szkodnikami roślin

Przy wyborze gatunków pożytecznych, odpowiednich do ochrony uprawy uwzględnić należy rodzaj szkodnika, gatunek chronionej rośliny, temperaturę i panujące w uprawie warunki klimatyczne. Nie bez znaczenia jest również wielkość populacji szkodnika – inne organizmy wprowadzane są do uprawy w celach zapobiegawczych, inne zaś w odpowiedzi na gwałtowną inwazję szkodnika. Ostatnimi istotnymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przed wprowadzeniem wybranego gatunku do uprawy, są stosowane dotąd sposoby ochrony roślin — zarówno inne organizmy pożyteczne, jak i środki ochrony roślin. Analogicznie w przypadku środków chemicznych – niektóre z nich nie stwarzają zagrożenia dla populacji gatunków pożytecznych, inne zaś mogą zlikwidować całą populację naturalnych wrogów szkodników.

Gatunki pożyteczne w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego stosowane są rozliczne gatunki pożyteczne, wykorzystywane do ochrony uprawianych okazów. Należą do nich: muchówki: Feltiella acarisuga i Aphidoletes aphidimyza, roztocza: Transeius montdorensis, Phytoseiulus persimilis, Hypoaspis miles, Amblyseius swirskii, pluskwiaki: Macrolophus pygmaeus i Orius majusculus, chrząszcze: Cryptolaemus montrouzieri i Atheta coriaria oraz złotook Chrysoperla carnea. Obok gatunków drapieżnych, w ogrodzie występują parazytoidy, pasożytujące na szkodnikach. Pasożytnicze błonkówki, takie jak Encarsia formosa, Aphidius ervi czy Aphidius colemani zwalczają pewne szkodniki, nakłuwając je przy pomocy pokładełka i składając w nich jaja.
Największe populacje gatunków pożytecznych w Ogrodzie Botanicznym UJ obejmują następujące gatunki: Transeius montdorensis, Phytoseiulus persimilis, Macrolophus pygmaeus, Hypoaspis miles, Encarsia Formosa, Cryptolaemus montrouzieri, Chrysoperla carnea oraz Amblyseius swirskii. Poniżej prezentujemy krótką charakterystykę wskazanych gatunków. 
Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o pozostałych gatunkach, zapraszamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi w banku wiedzy firmy Royal Brinkman, która dostarcza organizmy pożyteczne do Ogrodu Botanicznego UJ.

Biologiczna ochrona roślin w Ogrodzie Botanicznym UJ

Pliki do pobrania
pdf
Biologiczna ochrona roślin w Ogrodzie Botanicznym UJ