Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt „Odbudowa budynku oranżerii na terenie Ogrodu Botanicznego wraz z rozbudową o pomieszczenia gospodarcze i techniczne przy ul. Kopernika 27 w Krakowie”

Projekt „Odbudowa budynku oranżerii na terenie Ogrodu Botanicznego wraz z rozbudową o pomieszczenia gospodarcze i techniczne przy ul. Kopernika 27 w Krakowie”

Miło nam jest poinformować, że Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał finansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Odbudowa budynku oranżerii na terenie Ogrodu Botanicznego wraz z rozbudową o pomieszczenia gospodarcze i techniczne przy ul. Kopernika 27 w Krakowie”.

Projekt został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do finansowania przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę, na mocy której projekt został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 6 665 422,11 zł, zaś całkowita wartość projektu wynosi 9 679 671,96 zł.
Głównym celem projektu jest ochrona i promocja różnorodności biologicznej poprzez rozwój Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego będącego centrum ochrony różnorodności biologicznej.
W ramach projektu przeprowadzona zostanie odbudowa budynku oranżerii wraz z rozbudową o pomieszczenia gospodarcze i techniczne, pochylnią i platformą dla osób poruszających się na wózku, przebudową istniejącej części murowanej (starej kotłowni) wraz z instalacją wewnętrzną poza budynkiem: wodną, kanalizacyjną, deszczową, elektryczną, niskoprądową, miejską siecią ciepłowniczą przy ul. Kopernika. Odbudowana oranżeria została zaprojektowana pod kątem zabezpieczenia i utrzymania najcenniejszych kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego UJ a szczególnie dla 3 gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną ścisłą, tj.: Języcznik zwyczajny - paproć z rodziny zanokcicowatych, Marsylia czterolistna - gatunek wodnej paproci z rodziny marsyliowatych oraz Salwinia pływająca - gatunek wodnej paproci z rodziny salwiniowatych. 
W projekcie zaplanowano również działania edukacyjne, które mają służyć edukacji i informacji przyrodniczej dla wszystkich odwiedzających Ogród, w tym w szczególności dla osób niepełnosprawnych, tj. publikacja przewodnika edukacyjnego po Ogrodzie Botanicznym „Śladami Warszewicza”, rozbudowa systemu komunikacji wizualnej Ogrodu wraz z oznakowaniem ścieżek zwiedzania; interaktywny, wypukły, mówiący plan Oranżerii i Ogrodu oraz montaż zestawu 5 tyflografik promujących rośliny w zmodernizowanej szklarni: sagowce, storczyki oraz paprocie. Dodatkowo przeprowadzone zostaną darmowe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży o charakterze oprowadzania i warsztatów po Ogrodzie.
Planowana inwestycja ma charakter publiczny. Każdy kto będzie chciał zwiedzić Ogród, a w tym infrastrukturę zrealizowaną w niniejszym projekcie, będzie miał swobodny dostęp do niej, gdyż sam Ogród jest publicznie dostępny dla każdego.