Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Muzeum Ogrodu Botanicznego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badacze

Jadwiga Dyakowska (1905-1992)

Paleobotanik, historyk botaniki, profesor UJ, kierownik Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki UJ, organizator i długoletni kierownik biblioteki Instytutu Botaniki UJ (obecnie największa w Polsce specjalistyczna Biblioteka Instytutu Botaniki UJ i Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN), popularyzator botaniki i ochrony przyrody, pionier polskiej palinologii, pierwszy przewodniczący Sekcji Historii Botaniki PTB. W 1994 r. nazwano jej imieniem Muzeum Botaniczne i Pracownię Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej (w obrębie Ogrodu Botanicznego UJ).

 

 

 

Jan Kornaś (1923-1994)

Fitogeograf, systematyk, pteridolog, profesor UJ, dyrektor Instytutu Botaniki UJ, badacz szaty roślinnej Polski, Europy i Afryki, autor m.in. opracowań: Charakterystyka geobotaniczna Gorców (1955), Distribution and ecology of the pteridophytes in Zambia (1979), Atlas of distribution of pteridophytes in Rwanda (Central Africa) (1993, wraz z K.A. Nowakiem, M. Matyjaszkiewicz) oraz podręcznika Geografia roślin (wyd. 1-1986, wyd. 2-2002, wraz z żoną Anną Medwecką-Kornaś  profesorem UJ). W czasie pobytu w Afryce (Zambia 1971-1973, Nigeria 1977-1978) zgromadził (wraz z A. Medwecką-Kornaś) zbiory zielnikowe (ok. 7000 arkuszy) oraz eksponaty muzealne.

 

 

 

Marian Raciborski (1863-1917)

Systematyk, fitogeograf, twórca polskiej paleobotaniki; profesor UJ, dyrektor Ogrodu Botanicznego, założyciel (1913) Instytutu Botanicznego UJ (obecna nazwa  Instytut Botaniki UJ); w czasie pobytu na Jawie (1896-1900) opisał ok. 300 nowych gatunków grzybów oraz zebrał bogatą kolekcję eksponatów roślinnych przeznaczonych do badań, edukacji oraz dla celów muzealnych.

 

 

 

Władysław Szafer (1886-1970)

Fitogeograf, paleobotanik, współtwórca światowego ruchu ochrony przyrody; inicjator wielu parków narodowych i rezerwatów w Polsce, profesor, rektor UJ, dyrektor Instytutu i Ogrodu Botanicznego UJ, znany popularyzator botaniki, autor wielu książek popularnonaukowych m. in. Epoka lodowa (1946, 1950), Tajemnice kwiatów (1946, 1956), Z teki przyrodnika (1946, 1967); wzbogacił muzealne zbiory i urządził niewielką wystawę dydaktyczną dla studentów. Muzeum znajduje się w jego dawnym mieszkaniu służbowym na parterze Obserwatorium Astronomicznego (od 1964 r.  Collegium Śniadeckiego UJ).

 

 

 

Józef Warszewicz (1812-1866)

Ogrodnik, jeden z pierwszych zbieraczy roślin w Ameryce Środkowej i Południowej (1844-1850, 1850-1853), odkrywca ok. 300 nowych gatunków storczyków; w latach 1854-1866 - inspektor (główny ogrodnik) krakowskiego Ogrodu Botanicznego.

 

 

 

 

Bogumił Pawłowski (1898-1971)

Systematyk, fitosocjolog, fitogeograf; profesor UJ, dyrektor Ogrodu Botanicznego UJ oraz Instytutu Botaniki PAN, badacz szaty roślinnej Polski i Europy, zwłaszcza flor górskich Karpat i Alp, współpracownik dzieła Flora Europaea; opisał ponad 200 nowych gatunków i odmian roślin.

 

 

 

 

Edward (Glinka) Janczewski (1846-1918)

Systematyk, anatom, mykolog, profesor, rektor UJ, zastępca dyrektora Ogrodu Botanicznego UJ, założyciel katedry anatomii i fizjologii roślin (1875), współorganizator Studium Rolniczego UJ, współtwórca naukowego ogrodnictwa w Polsce, autor klasycznych prac z zakresu anatomii, pionierskich doświadczeń z genetyki roślin oraz światowej monografii porzeczek (rodzaju Ribes) (1907). W Muzeum znajduje się kolekcja kilkuset preparatów anatomicznych porzeczek i zawilców, w Ogrodzie  pozostałości żywej kolekcji krzewów porzeczek.