Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wystawa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Szczawnicy

Wystawa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Szczawnicy

Muzeum Ogrodu Botanicznego zaprasza na wystawę zbiorową Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Szczawnicy. Wystawę można oglądać w godzinach otwarcie muzeum (od wtorku do piątku w godzinach 10:00-14:00 i w niedziele 11:00-15:00) do 22 października 2017 r.

8-22 października 2017

Pierwsze wzmianki o istnieniu grupy twórczej Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Szczawnicy pochodzą z roku 1984. Wówczas członkami byli Jan Wierzba, Jan Papież, Franciszek Kolkowicz. Grupą kierował Jan Papież. Od tego czasu datuje się wzrost liczby członków grupy oraz systematyczny udział w organizowanych przez TPSP Nowy Sącz wystawach prac członków klubu Twórczego ze Sczawnicy.
Jednak istotną datą, od której liczy się istnienie naszego oddziału jest data 1 marca 1986, kiedy to na ręce Jana Papieża kierującego grupą przysłano pismo a Zarządu Głównego TPSP w Nowym Sączu potwierdzające istnienie Grupy Twórczej TPSP Szczawnica. Od tej daty minęło już 30 lat naszej działalności. Obchodzony w tym roku jubileusz jest okazją do podsumowania naszych dokonań.
Kierując się statutem towarzystwa wypełniamy następujące zadania i stawiamy sobie takie oto cele:

- krzewienie i popularyzowanie sztuk pięknych i regionalnej sztuki ludowej,

- popieranie ludzi pracujących w dziedzinie sztuk plastycznych,

- organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ośrodkach kultury i placówkach oświatowo- wychowawczych,

- organizowanie plenerów, wystaw, wernisaży, prelekcji i spotkań kulturalnych.

Trudno realizować te wymienione zadania bez stałej bazy lokalowej. Początkowo oddział szczawnicki nie dysponował stałym miejscem wystawienniczym. Dla zaktywizowania grup twórczych w terenie Zarząd Główny w Nowym Sączu zainicjował w 1988 organizowanie dorocznych wystaw środowiskowych organizowanych przez tenże Zarząd w „ Domu na Dołkach” w Starym Sączu. Wówczas za zgodą władz PPU zorganizowaliśmy pierwsza miesięczną wystawę w pijalni „Magdalena i Jan”. W lipcu 1989 r. nasz oddział otrzymał zgodę dyrektora PPU na całoroczne cykle wystawiennicze. Grupa liczyła już 11 osób. Pierwszym przewodniczącym Grupy Twórczej zostaje Franciszek Kolkowicz. Od tego czasu datuje się cykliczność wystaw, przeciętnie 17 wystaw w roku. Pojawiają się wernisaże . jak skrzętnie policzył Franciszek w 1995 roku odbył się wernisaż setnej wystawy. Pijalnia „Magdalena” stała się miejscem naszych wystaw przez 22 lata aż do roku 2011. W tym miejscu prezentowaliśmy naszą sztukę dostępną kuracjuszom przebywającym na leczeniu u wód, turystom przechadzającym się deptakiem do Placu Dietla, mieszkańcom Szczawnicy. Działalność Oddziału trwa i przybywa członków. Od 2001 na czele oddziału szczawnickiego staje Anna Madeja czołowa artystka TPSP, malarka na szkle, aktywnie propagująca swoje malarstwo w kraju i za granicą. Obchodzimy kolejne jubileusze. W 2001 r. świętujemy 15-lecie Oddziału TPSP Szczawnicy. W 2002 r. zorganizowaliśmy wystawę zbiorową członków pt. „Piękno Szczawnicy w malarstwie i rysunku” dla uczczenia 40-lecia nadania praw miejskich Szczawnicy. Swój jubileusz 50-lecia pracy twórczej obchodził Jan Papież, a 40-lecie twórczości Franciszek Kolkowicz. W 2003 r. władze miasta Szczawnicy przyznały Oddziałowi „ Medal za zasługi dla miasta Szczawnicy im. Józefa Szalaya”. Kolejne „lecie „ to 20-lecie , które obchodziliśmy w 2006 roku. Z tej okazji dzięki pomocy finansowej miasta wydaliśmy okolicznościowy folder prezentujący sylwetki i twórczość naszych członków. W sumie 28 twórców. Dzięki skrupulatnym obliczeniom Franciszka Kolkowicza i jego sumiennym zapiskom, który policzył ilość naszych wystaw, mogliśmy pochwalić się 281 wystawami , z tego 190 indywidualnymi i 91 zbiorowymi. W ramach współpracy z innymi ośrodkami kulturalno-oświatowymi mieliśmy do tego jubileuszu 17 wystaw prac plastycznych uczniów miejscowych szkół i 8 wystaw prac dzieci z przedszkola, 8 wystaw prac plastycznych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 3 wystawy prac plastycznych uczestników świetlic działających na terenie miasta. Na wystawach pokonkursowych organizowanych przez ZG TPSP w Nowym Sączu uzyskaliśmy : 5 pierwszych miejsc, 9 drugich miejsc, i 12 trzecich oraz 18 wyróżnień.
Kolejne 10 lat minęło pod półroczną prezesurą Piotra Gąsienicy, obecnego dyrektora MOK-u w Szczawnicy( 2005), 8- letnią kadencją Anna Malinowskiej(2005-2013) i 2-letnim okresem działalności Anety Węglarz (2013-2015) .Od 2015 r. prezesem Oddziału ponownie została Anna Malinowska. W międzyczasie z naszego grona odeszli do wieczności założyciele naszego Oddziału Jan Papież(2005),Franciszek Kolkowicz( 2012),Jan Wierzba(..) i inni członkowie TPSP: Stanisław Hendel (..), Józef Ignaciuk (..), Kazimierz Zarotyński, Helena Aksamit oraz Henryk Zachwieja (*…). Stan osobowy członków naszego oddziału wciąż się zmienia, przybywają młodzi twórcy, często tylko na chwilę ale wobec dynamizmu chwili obecnej to zrozumiałe, inni na stałe opuszczają Szczawnicę. Na stałe wydawałoby się wpisana w krajobraz Szczawnicy pijalnia „Magdalena” przestała istnieć w 2011 roku. Jej miejsce zajął obiekt, który niestety nie mógł służyć jako miejsce wystawowe. W związku z likwidacją pijalni „Magdalena „ w gościnne progi kawiarnii Eglander przyjął nas Bogdan Szewczyk użyczając nam lokalu jako siedzibę Małej Galerii TPSP. Jako pierwszy w Małej Galerii swoje prace prezentował Mariusz Ondycz. Najbardziej aktywni członkowie naszego oddziału wystawiali swoje prace przynajmniej raz w roku w Małej Galerii na ulicy Zdrojowej. Anna Madeja, Zofia Drążkiewicz, Irena Aksamit, Henryk Zachwieja, Jan Niezgoda, Maria Lizoń-Śliwa, Joanna Dziubińska, Krzysztof Błażusiak, Grzegorz Zachwieja, Anna Spodnik i Anna Malinowska.
W ciągu ostatnich 10 lat mieliśmy 149 wystaw , w których brali udział członkowie szczawnickiego oddziału TPSP. Były to wystawy indywidualne i zbiorowe , w Szczawnicy i w innych miejscach wystawienniczych. Łącznie w okresie 30 –lecia odbyło się 430 wystaw z naszym udziałem.
Warto wspomnieć o plenerach i warsztatach, w których uczestniczyli nasi członkowie. Z pewnością prym w tym względzie wiedzie Anna Madeja , która systematycznie prowadzi warsztaty malarstwa na szkle m. In.( 2009, Plac Dietla” Festiwal Baśni I Bajki”,2009 Galeria Związku Artystów Plastyków- Opole, 2015 Dworek Gościnny w Szczawnicy,2013 warsztaty dla członków TPSP z Nowego Sącza,2016 pijalnia Plac Dietla). Zofia Drążkiewicz prowadziła warsztaty haftu pienińskiego( 2015 Dworek gościnny w Szczawnicy). Maria Lizoń-Śliwa(2015, Warsztaty witrażu , Dworek Gościnny w cyklu „Znajdź swoja pasję”, 2015 Jaworki – warsztaty witrażu).
Plenery organizowane były głównie przez ZG TPSP w Nowym Sączu: 2011 plener w Bardejowie na Słowacji, 2012 plener w Kamiannej, oraz plenery organizowane z inicjatywy szczawnickiego MOK-u plener Polsko- Słowacki w Muzycznej Owczarni 2010, 2013 Słowacka  Leśnica ”Górale Pienińscy”.
W corocznych wystawach konkursowych organizowanych przez zarząd Główny TPSP w Nowym Sączu nasi członkowie odnosili sukcesy. W latach 2007-2012 trzykrotnie pierwsze nagrody w kategorii rzeźba zdobył Henryk Zachwieja(2009,2010,2012), w kategorii haftu w 2010 r. pierwsze miejsce zdobyła Zofia Drążkiewicz ,w kategorii malarstwa drugie miejsce w 2009 zdobyła Anna Malinowska, trzecie miejsce w kategorii witrażu zdobyła w 2007 Jolanta Gładyszewska – Tybur, a w kategorii malarstwa trzecie miejsce w 2009 zdobył Franciszek Kolkowicz. Wyróżnienia za swoją twórczość uzyskali w 2007 Janusz Tybur, w 2012 Jan Niezgoda i Mariusz Ondycz. Wyróżnienie honorowe w 2012 otrzymała Krystyna Kolkowicz.
Na szczególną uwagę zasługuje twórczość Anna Madei. 12 kwietnia 2008 otrzymała z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Srebrny Krzyż Zasługi za wybitne osiągnięcia na niwie kultury. W roku bieżącym otrzymała również tytuł honorowego członka Towarzystwa Przyjaciół sztuk Pięknych za zasługi na polu kultury.