Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmiana cen biletów

Zmiana cen biletów

Szanowni Państwo od października 2021 r. zmieniają się ceny biletów wstępu do Ogrodu.

Zgodnie z zarządzeniem nr 108 JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ i Ogrodu Botanicznego (treść zarządzenia dostępna jest tutaj) zmianie ulegają dotychczasowe ceny biletów do Ogrodu Botanicznego UJ. Poniżej prezentujemy aktualny cennik, obowiązujący od 5 października 2021 r.

Bilet normalny 15 zł
Bilet ulgowy 8 zł
Bilet rodzinny 35
Bilet sezonowy 100 zł
Bilet roczny 150 zł
Bilet roczny dla seniora (powyżej 65 r.ż.) 50 zł
Bilet edukacyjny normalny 28 zł
Bilet edukacyjny ulgowy 19 zł
Bilet dedykowany bezpłatny 0 zł
Bilet dedykowany odpłatny 1 zł

Bilet na sesję zdjęciową osobową* wewnątrz szklarni – 1 godzina

200 zł
Bilet na sesję zdjęciową osobową* w ogrodzie – 1 godzina 100 zł
Bilet na sesję zdjęciową produktową** wewnątrz szklarni – 1 godzina 350 zł
Bilet na sesję zdjęciową produktową** w ogrodzie – 1 godzina 250 zł

 

* sesja zdjęciowa poświęcona modelce/modelowi wykonywana przez fotografa (sesje ślubne, narzeczeńskie, komunijne, portfolio)

** sesja zdjęciowa poświęcona produktowi w celach realizacji kampanii reklamowych

Uprawnienia do ulg i zniżek

Uprawnionymi do zakupu ulgowych biletów wstępu są:
1) uczniowie szkół systemu oświaty, studenci oraz doktoranci, w tym obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej;
2) emeryci, renciści, osoby po 65 roku życia, w tym obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej;
3) osoby odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
4) kombatanci;
5) osoby z orzeczeniem o zaliczeniu do III grupy inwalidzkiej traktowanym na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności;
6) posiadacze kart ISIC i ITIC.

2. Uprawnionymi do otrzymania biletów dedykowanych bezpłatnych są:
1) darczyńcy, twórcy kolekcji w jednostkach i współpracownicy;
2) osoby odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
3) pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów (dotyczy Muzeum UJ);
4) członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
5) posiadacze Karty Polaka;
6) dzieci do lat 4 (za wyjątkiem dzieci w grupach zorganizowanych);
7) osoby niepełnoletnie do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wraz z opiekunem;
8) osoby z orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunem;
9) osoby z orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

3. Kierownik jednostki, w szczególnych przypadkach zgodnych z działalnością statutową Uniwersytetu, może podjąć decyzję o przyznaniu biletu dedykowanego bezpłatnego osobom innym niż wskazane w ust. 2 w oparciu o pisemny wniosek zawierający merytoryczne uzasadnienie.

4. Uprawnionymi do otrzymania biletów dedykowanych odpłatnych są uczestnicy ogólnopolskich lub regionalnych cyklicznych imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, np. Noc Muzeów, Małopolska Noc Naukowców.

5. Kierownik jednostki, w szczególnych przypadkach zgodnych z działalnością statutową Uniwersytetu, może podjąć decyzję o przyznaniu biletu dedykowanego odpłatnego osobom innym niż wskazane w ust. 4 w oparciu o pisemny wniosek Klienta do kierownika danej jednostki zawierający merytoryczne uzasadnienie, za wyjątkiem pracowników UJ oraz podmiotów, w których Uniwersytet posiada udziały.

6. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie osób do zakupu ulgowego biletu wstępu lub biletu dedykowanego jest:

1) właściwa legitymacja;
2) właściwa karta członkowska;
3) dokument potwierdzający wiek.